Nykarleby Spåntak är en expert på spåntak, verksam i Finland och Sverige

Nykarleby Spåntak tillverkar och monterar traditionella spåntak. Förutom tillverkning, försäljning och montering av spåntak hör även restaurering av kyrkor till vårt expertkunnande. Vi restaurerar, sanerar samt förnyar interiören i kyrkan på ett finkänsligt och helhetsmässigt sätt. Ta en titt på våra utförda arbeten på sidan referenser!

Vi är verksamma i hela Finland samt även i Sverige. Kontakta oss och fråga mer!

Kort om spånens historia och material

De äldsta bevarade spåntaken är från 1100-talet och finns i Sverige och Norge. I Finland har taken i huvudsak varit kyrkotak och under den nationalromantiska perioden syntes de även som tak för boendebyggnader.

Asp och furu är de vanligaste träslagen vid framställning av spån. Spånen behandlas med tjära. Regelbunden behandling med tjära förlänger hållbarheten för spånen.

Läs mer om spåntaken här.

Nykarleby Spåntak
Östra Åvägen 362
66900
NYKARLEBY
SUOMI-FINLAND
+358 6 722 1362
Tom Nylund, tel: +358 40 746 8694
info@paanukatto.fi
www.paanukatto.fi