Tjärstrykning

Nya spåntak bör behandlas med tjära varje år den första tiden. Senare räcker det att tjära in taket då spånen börjar blekna. Regelbundet underhåll är avgörande för takets hållbarhet och trätjära är det enda medel som rekommenderas för spåntak tack vare dess unika egenskaper.

Tjärstrykning utförs mellan maj och oktober. Inför behandlingen värmer vi tjäran för att avrinningen vid strykningen ska minimeras. Strykningen sker med pensel och så långt tjäran räcker använder vi finsk dalbränd tjära, i andra hand används importerad tjära.

Kontakta oss för mera information om vad vi kan göra för Ert tak!

© Copyright 2019 Nykarleby Spåntak - Design by Webcore