Våra Tjänster

Vårt företag är specialiserat på tillverkning av takspån av högsta kvalitet, läggning av spåntak enligt erkända metoder samt tjärstrykning för bästa möjliga resultat. Läs mer om vad vi har att erbjuda

Tjärstrykning

Referenser

BILDSPEL FRÅN UPPDRAG SOMMAREN 2020 (Klicka på respektive bild)

Spånläggning i Sotkamo

Tjärstrykning vid Fölisön friluftsmuseum

Reparationer i Kuortane och Alavus

Film

FRÅN STOCK TILL TAKSPÅN HOS NYKARLEBY SPÅNTAK, en film om spåntillverkning

FILM FRÅN SPÅNLÄGGNING I SOTKAMO, 2020

Våra tak håller länge

Behåll byggnadens karaktäristiska utseende och kulturhistoriska värde. Med rätt underhåll håller våra spåntak i många generationer, minst 150-250 år beroende på väderstreck.

Material

Vid snickeriet i Nykarleby tillverkar vi själva våra spån, främst av kärnfura eller asp vilket maximerar deras hållbarhet.

Tillverkningsteknik

I tillverkningsprocessen strävar vi efter högsta möjliga kvalitet. Arbetet inleds med att stockarna kapas till spånlängder, varefter kubbarna spjälkas eller sågas till spånämnen.

Takläggningsmetod

Med nästan 30 års erfarenhet av hantverket kan vi erbjuda kunnande och kvalitet i arbetet för att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Underhåll

Rekommendationen är att ett nytt spåntak bör tjärbehandlas varje år under den första tiden. Därefter upprepas tjärningen vid behov när taket börjar ljusna.

© Copyright 2019 Nykarleby Spåntak - Design by Webcore