Tillverkning och läggning av spåntak

Vid läggning av spåntak eller tjärstrykning kan Ni med förtroende vända Er till oss. Med nästan 30 års erfarenhet av hantverket kan vi erbjuda kunnande och kvalitet i arbetet för att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader. För att förlänga hållbarheten på taket – välj med omsorg material, tillverkningsteknik, läggningsmetod och regelbundet underhåll. Kontakta oss för mera information om våra tjänster och hur vi tänker kring vårt arbete. Nedan kort info om de viktigaste aspekterna.

Val av träslag

Vid snickeriet i Nykarleby tillverkar vi själva våra spån, främst av kärnfura eller asp vilket maximerar deras hållbarhet. Med regelbundet underhåll räknar vi med att våra tak håller minst 150-250 år beroende på väderstreck. Ett spåntak av ytved beräknas hålla 20-30 år vilket säger en del om vikten av bästa möjliga råvara. För furans del har det konstaterats att trädets ålder har en stor betydelse. Den bästa råvaran fås från träd som är 150 år eller äldre men tillgången på dessa träd är begränsad. Stockarna som används till spåntillverkningen ska komma från rotblock med mycket hög andel kärnved (rödfura). Asp används främst för konvexa spån, t.ex. för kupoler och välvda takytor. Vid renoveringsarbeten av tak har vi hittat välbevarade spån med en livslängd på över 230 år. Vi har även funnit takspån av furu vars ålder möjligen närmar sig 400 år! Rätt gjort håller spånen alltså mycket länge.

Tillverkning av takspån

I tillverkningsprocessen strävar vi efter högsta möjliga kvalitet. Arbetet inleds med att stockarna kapas till spånlängder, varefter kubbarna spjälkas eller sågas till spånämnen. Kunskaper om träets och spånens egenskaper är avgörande för takets hållbarhet.

Takläggning

Takläggning av spåntak utförs vanligtvis två- eller tredubbelt. Varje nytt lager ska täcka 2/3-delar av det föregående lagret, så att en tredjedel av takspånets längd blir synlig. Vid läggning lämnas 5-10 mm svällmån mellan spånen. Varje spån fästs med en spik, som ej får slås in för hårt.

Underhåll

Rekommendationen är att ett nytt spåntak bör tjärbehandlas varje år under den första tiden. Därefter upprepas tjärningen vid behov när taket börjar ljusna. Läs mer om tjärstrykning här.

© Copyright 2019 Nykarleby Spåntak - Design by Webcore